Plan połączenia spółek

24.03.2020

W związku z planowanym połączeniem spółki Clickad S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Clickonometrics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poniżej przedstawiamy Plan połączenia spółek:

plan połączenia CA i Clickonometrics.pdf

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania lub dostarczymy Ci pomysłów, które rozwiną twój biznes.

1. Administratorem danych osobowych jest Clickonometrics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000439513, o numerze NIP: 5272686818, o numerze REGON: 146392219, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 złotych; adres e-mail: biuro@clickonometrics.pl

2. Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony).

3. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie.

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego .

6. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Dobromiński, ochronadanych@clickad.pl, Tel: 22 26 10 300